Tarih Hakkında Herşey..

3 Yeni Çağ       

Yeni Çağ 

16`ncı yüzyıl 

Türk Tarihi 1600.jpg
Osmanlı İmparatorluğunun 1299 ile 1683 yılları arasındaki büyümesi


18`nci yüzyıl 

Türk Tarihi 1700.jpg
 • 1705Tunus'un bağımsızlığını kazanması
 • 1713Kazaklar üzerinde Rus himayesi
 • 1717-1730: Osmanlıların Lâle Devri
 • 1736-1747Nadir Şah akını
 • 1742-1775: Rusya'da Pugaçev Savaşı (Tatar ayaklanması)
 • 1757Sincan'ın (Doğu Türkistan) Çin tarafından ilhakı.
 • 1782: Yakut ülkesinin Ruslar tarafından ilhakı.
 • 1783Kırım'ın Ruslar tarafından ilhakı.
 • 1794: İran'da Kacar Hanedanlığı'nın bir Türk tarafından kuruluşu.
 • 1798-1799Napoleon Bonaparte'ın Mısır seferi. Türk-Fransız mücadelesi.


19`ncu yüzyıl 

Türk Tarihi 1800.jpg
 • 1822-1844Kazak hanlıklarının Ruslar tarafından ortadan kaldırılması.
 • 1828: Azerbaycan Hanlıklarının Ruslar tarafından ortadan kaldırılması.
 • 1830: Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması.
 • 1830: Fransızların Cezayir'e gelişi
 • 1832: Mısır valisi Mehmet Ali'nin Anadolu'ya gelişi
 • 1839Tanzimat dönemi
 • 1858Babür İmparatorluğunun sonu.
 • 1863: Kazak topraklarında Türkistan Rus Generalliği'nin kurulması.
 • 1866Buhara'nın Rus vasalı olması
 • 1873Hive'nin Ruslar tarafından ilhakı
 • 1876Hokand Hanlığı'ın Ruslar tarafından ilhakı
 • 1876: İlk Türk anayasası
 • 1878Ayastefanos Antlaşması: Sırbistan, Karadağ, Romanya ve Bulgaristan'ın bağımsızlıklarını kazanması.
 • 1881:Gazi Mareşal Mustafa Kemal Paşa'nın doğumu.
 • 1882: Mısır'ın İngiltere tarafından işgali

20`nci yüzyıl 

Türk Tarihi 1900.jpg
Anadolu Türkleri 60 yıl kadar bir zaman için tek uzun ömürlü, bağımsız bir devlete sahip Türk topluluğu olarak kalmıştır.


21`nci yüzyıl 

Türk Tarihi 2000.jpg
 • 2005: Kırgızistan'da Lale devrimi.
 • 2005: Kazak lider Nursultan Nazarbayev'in yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Orta Asya'da ortak pazar kurulması teklifi.
 • 2005: Özbekistan'da Andican olayları
 • 2006: Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının hizmete girmesi.
 • 2007: Hazar denizinin statüsünün belirlenmesi için kıyıdaş ülkelerin ilk defa bir araya gelmesi.
 • 2008: 21 Kasım 2008 tarihinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi kurulması.
                             
                                   ANA BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN.
                                    <GERİ           İLERİ>

Copyright © 2011 Mhe
Bu Site En iyi Firefox'da Görüntülenir.
Sitemizdeki yazilar Kaynak Gösterilerek kullanilabilir.

Bugün 8 ziyaretçi buradaydı.